Madeleine M. Leininger

Leininger är kritisk till konsensus begreppen!

Människa
Hon ser människan som en kulturbärare. Denne påverkas av sin omgivning fysiskt, geografiskt och sociokulturellt. Hon ser gruppen framför människan.  Hon menar att vi kan och vill informera om vårdandet utifrån vår kultur. Hon menar att det lätt blir missförstånd och kulturkrockar inom vården, för att undvika detta bör vården utgå från individen eller gruppens kultur. Det är också viktigt att förstå sin egen kultur för att kunna förstå andras. Leininger är grundaren till trans cultural nursing som syftar till att skapa kulturelt anpassad vård. Hon menar att en människas kulturella bakgrund påverkar flera aspekter av individen till exempel tro, språk, religion och syn på familjen. Dessa delar ingår i hennes sun rise model.
En negativ aspekt av detta sätt att se på människan/gruppen kan vara om man läst in si på en kultur och därför har förutfattade meningar.

Hälsa
Ett tillstånd av välbefinnande, detta är kulturspecifikt. Ex. Romer hälsa då de kan umgås med nära och kära. Hon tycker att vården ska skräddarsys till varje person för att uppnå hälsa. Att ha hälsa är att ha en fungerande vardag. Hon tycker att begreppet välbefinnande är mer relevant än begreppet hälsa.

Världen/Miljö
Människan påverkas av sin omgivning. Hon ser människan som en kulturbärare. För att förstå andras kultur behöver vi förstå vår egen dvs. vi bör reflektera över våran egen kultur. Människan påverkas av sin omgivning fysiskt, geografiskt och sociokulturellt.

Vårdandet
Caring perspektiv, bevara eller återställa hälsa utifrån kulturen.
Etno nursing, forsknings perspektiv innebär att man lever och smälter in i en annan kultur. Hon myntade begreppen:emic och etic 
emic: Inifrån perspektiv, hur tänker gruppen och varför gör de som de gör? Fördomsfri, öppen, lyhörd. 
etic: Utifrån perspektiv, med distans reflekterar man situationen utifrån. Med hjälp av kunskapen ställer man sig frågor som: Vilken betydelse? Vad ser jag? Vad säger dom?
De observationer som man gör utifrån ett emic perspektiv kan man reflektera över i ett etic perspektiv.
Sjuksköterskan är inte bara en ”görare” utan också en ”tänkare”=caring.
Hon använder sig av sunrise modellen. Hälsan är det som står i centrum och den påverkas av teknologi, religion, familj, kultur, politik, ekonomi och utbildning.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0