Lärandemål 1

Studenten skall kunna: beskriva vårdvetenskapens historiska utveckling nationellt och internationellt för att visa kunskap om huvudområdets vetenskapliga ursprung och grundSkillnaden mellan vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap!
Vårdvetenskap
Grunden baseras på filosofi, existerande teorier samt modeller och begrepp. Vårdvetenskap involverar fler yrken inom vården.

Omvårdnadsvetenskap
Blandning mellan toeri, praktik samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Omvårdnadsvetenskap är mer specifikt för sjuksköterskan.


Vad är en diciplin?
Det är själva kunskapsområdet som är grunden för utbildningen mot en profession. Omfattar det innehåll och de processer som disciplinens medlemmar är involverade i samt teorier som utvecklas och forskningsresultat som produceras.


Vad är en profession?
Yrkesutbildning på högskole/universitetsnivå som leder till en akademisk examen och eventuellt legitimering. Den ska ha samhällsnytta.

De gemensamma kriterierna för en profession är att den
  • vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde
  • leder till legitimation
  • följer etiska regler
  • är autonom
  • värderas högt av samhället
  • tillhör en nationell organisation


Vad är akademisering?
Är en process som syftar till att utbildning inom ett ämne leder fram till en akademisk examen, högsta graden är doktor.


Vad är ett paradigm?
används för att karaktärisera en akademisk disciplin och omfattar all forskning.


Vad är omvårdnad?

”Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och därvid tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom att tillgodose av vård i livets slutskede. Omvårdnad sammanfaller delvis med och utgör ett komplement till medicinsk vård, beaktande såväl psykiska som sociala och kulturella aspekter.”

 

Vad är en teori?

Men hjälp av fenomen, en känsla som går att applicera på levande ting ex. Kärlek, och begrepp, då vi sätter namn på ting, händelser och idéer, bildas en teori. Genom teorin, tillsammans med fenomen och begrepp, kan vi ex förstå ett problem. Teori används i olika syften som tex. Att förstå, förklara eller kontrollera vår omvärld.

 

ICN - 4 etiska koder:

1. Främja hälsa


2. Förebygga sjukdom


3. Återställa hälsa4. Lindra lidandet

 

 

Omvårdnadsdiscplinen

 

Allmänt

Innehåller alla de processer som sjuksköterskan är involverad i, kliniskt arbete, undervisning och administration. Disciplinen omfattar även alla de teorier som utvecklats i syfte att beskriva, förklara och föreskriva fenomen inom domänen liksom de forskningsresultat som producerats.


Nightingale
Hon såg patienten som en individ.
Hon myntade begreppet hälsa
Hon ansåg att renlighet och lugn miljö var mycket viktigt för tillfrisknandet.
Hennes tankar och teorier ligger till grund för de flesta teorier fram till 50-talet men finns fortfarande med på ett hörn.

1950-talet
Teoretiker tog över och utformade nya synsätt.
Sjuksköterskan blev mer självständig och inte längre en läkarassistent.
Teorier om samspel mellan sjuksköterskan och patienten skapades.
Dominerande begrepp under denna tid var Interaktion och Behov.

1960-1970-talet
Man ville få omvårdnaden nämnd som en disciplin.
Teorier utvecklades som främst användes som underlag till undevisning och forskning.
Under den här perioden var inriktingen på samhällsbehov större än individen.
Frågeställning som var viktig under den här perioden: Vad är den teoretiska grunden i omvårdnad?

Slutet av 1970-talet
Helhetsynen på människan kom tillbaka och nu ligger fokusen på omvårdnaden.
Nu skapades frågeställningen: Vad är kärnan i omvårdnaden?

Slutet av 1980-talet fram till nu
Teorierna från 70-talet tonades ner och nu ligger fokusen på kunskap och dess utveckling inom omvårdnad.


Historisk utveckling
USA
Föregångslandet för utvecklingen av vårdvetenskapen.
1899 blev vårdämnet akademsikt.

Europa
England har den äldsta traditionen av vårdforskning i europa.
I vissa länder är sjuksköterskeutbildningen fortfarande mer sedd som en läkarassistent utbildning.

Norden
SSN= Sjuksköterskors sammarbete i Norden. Det har alltid varit dom som arbetat för att få utbildningen mer statusbetingad.
1973 blev Island det första landet i norden att bedriva sjuksköterskeutbildning på universitetsnivå.
Finland är ett föregångsland inom vårdforskning.
Danmark har tagit längst tid på sig att utveckla sjuksköterskeutbildningen.


En samlad beskrivning över teoretikerna finns även här : http://wiki.du.se/Subjects/V%C3%A5rdvetenskap/Kurser/V%C3%A5_1024_Sjuksk%C3%B6terskans_profession_15_hp/Madeleine_Leininger?action=editKommentarer
Postat av: Elsa

Jag vet inte riktigt hur jag hittade din blogg, men jag är glad att jag gjorde det :). Prenumererar nu på din blogg på BlogLovin'!

2012-03-19 @ 00:49:10
URL: http://hemförsäkringidag.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0